Спецможливості

Тема дня
Окрім ко­рот­ких дис­ко­вих борін, які мо­жуть пра­цю­ва­ти на мак­си­мальній гли­бині до 21 см, Lemken про­по­нує куль­ти­ва­то­ри, які ста­нов­лять гідну кон­ку­ренцію дис­кам. Ми порівня­ли дві си­с­те­ми об­робітку ґрун­ту на прак­тиці й по­ка­же­мо вам, на що здатні ці аг­ре­га­ти з різни­ми ро­бо­чи­ми ор­га­на­ми. Тож Rubin 12 чи Каrаt 9? Ла­па чи диск? Сільгоспви­роб­ни­ку на­да­но ши­ро...

 

19.07.2018234
Окрім ко­рот­ких дис­ко­вих борін, які мо­жуть пра­цю­ва­ти на мак­си­мальній гли­бині до 21 см, Lemken про­по­нує куль­ти­ва­то­ри, які ста­нов­лять гідну кон­ку­ренцію дис­кам. Ми порівня­ли дві си­с­...

1
0